CBS: ‘Economie stabiel’

CPB-logoHet CBS meldt dat het economische nieuws over het algemeen vrij positief is. De economie groeit gestaag en het aantal banen neemt toe. Toch is het niet alles goud wat er blinkt.

De Nederlandse export groeit sterk en bedrijven investeren steeds meer, meldt het CBS. Ook daalt het aantal werklozen en stijgt het aantal banen en geven mensen meer uit. De Nederlandse economie nam in het eerste kwartaal van 2016 weer voorzichtig toe: met 0,5% ten opzichte van het vorige kwartaal.

Meer faillissementen
Minder goed nieuws is er ook. Zo waren er in juni 2015 meer faillissementen, na drie maanden van daling. Bovendien heeft het consumentenvertrouwen een knauw gekregen; dat is gedaald in juni. Het CBS wijt dat aan de uitslag van het Brexit-referendum.

Evenmin hoopgevend
De grafiek die de conjunctuur weergeeft (zie hieronder), vinden wij van Rijger Webredactie evenmin hoopgevend. Het ziet er toch naar uit of de top alweer is bereikt en er nu weer een mindere periode gaat volgen.

Conjuntuurklokindicator-2009-2016-CBS

Bron: CBS

***

Rijger Webredactie – voor webredactie en WordPress-websites