DNB: bedrijven betalen te weinig loon

EuromuntenDe Nederlandse Bank stelt dat bedrijven over het algemeen hun personeel meer loon zouden moeten betalen. De kanttekening: voor sommige sectoren, zoals de detailhandel, geldt dat niet.

Uit een nieuwe berekening van De Nederlandsche Bank blijkt dat er meer geld naar bedrijfswinsten gaat dan gedacht, en minder naar de lonen. Tot voor kort werd 78% van het bbp aan lonen besteed, nu is dat 73,5%. Daarom roept DNB op om werknemers meer loon en daardoor koopkrachtverbetering te gunnen.

Onderbetaald
DNB heeft nieuwe berekeningen gemaakt wegens het groeiende aantal zzp’ers, die minder verdienen dan mensen in loondienst. Vakbonden FNV en CNV stellen dan ook dat vooral zzp’ers onderbetaald worden.

Geen ruimte in detailhandel
DNB werkt nog aan een onderverdeling in sectoren, omdat bijvoorbeeld in de detailhandel veelal geen ruimte is voor loonsverhogingen. De detailhandel zou overigens wel baat hebben bij een verbetering van de koopkracht, zoals DNB wil.

Bron: de Volkskrant / DNB

***

Rijger Webredactie – voor webredactie en WordPress-websites