Gereduceerd tarief voor goede doelen

Sommige goede doelen hoeven bij ons minder te betalen. Gewoon, omdat we dat maatschappelijk wenselijk vinden.

Wie voor een gereduceerd tarief in aanmerking wil komen, moet wel als goed doel (of anbi) geregistreerd staan bij het Centraal Bureau Fondsenwerving – en dan nog behouden wij ons het recht voor om zelf te bepalen voor wie we tegen een lager tarief willen werken.

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over de mogelijkheden.

(Web)teksten, sitebouw, sociale media, een goed gesprek, en meer…