Meer rechten voor flexwerkers

In 2015 krijgt de flexwerker – personeel met een tijdelijk contract – meer rechten, zoals het recht op een ontslagvergoeding.

Op 1 juli 2015 gaat een nieuwe wet in die ervoor zorgt dat de rechtspositie van mensen met een tijdelijk contract verbetert. Als ze minstens twee jaar in dienst geweest zijn, hebben ze recht op een ontslagvergoeding van de werkgever.

Vast contract
Daarnaast is het straks niet langer mogelijk om personeel drie jaar lang op tijdelijke basis in dienst te nemen: na twee jaar krijgt een werknemer recht op een vast contract.

De overheid start een campagne om jeugdige flexwerkers informeren over de wet.

Bron: de Volkskrant

 ***

Rijger Webredactie – voor webredactie en WordPress-websites