Minder lang loon doorbetalen bij ziekte

Rood-kruis-2De verplichting om loon door te betalen aan zieke werknemers moet een jaar ingekort worden voor kleine ondernemers, vindt het kabinet.

Momenteel verplicht de ziektewet alle ondernemers om personeel dat ziek wordt nog twee jaar loon door te betalen. Minister Asscher vindt dat een te groot bezwaar voor kleinere mkb’ers – dat stimuleert bijvoorbeeld niet het in dienst nemen van werknemers.

Regeling voor tweede jaar
Het voorstel van ministers Asscher en Kamp wordt nu om het tweede jaar loondoorbetaling aan te passen. De doorbetaling wordt niet afgeschaft, maar er komt een vrijwillige regeling voor bedrijven met maximaal tien werknemers.

Als een ondernemer aan de regeling meedoet, neemt het UWV het tweede jaar loondoorbetaling over in geval van langdurige ziekte. De ondernemer moet daarvoor wel premie gaan betalen. De overheid legt ook wat bij: jaarlijks 20 miljoen.

Bron: nu.nl

***

Rijger Webredactie – voor webredactie en WordPress-websites.