Provincies gaan winkeloppervlak terugdringen

Shoppende vrouwen.Minister Kamp van EZ heeft een akkoord met de provincies ondertekend waarin die beloven de overcapaciteit aan winkeloppervlak te verminderen. Men wil streven naar ‘vitale steden en dorpskernen’.

Momenteel is er een overcapaciteit van 20% aan vierkante winkelmeters, schat het ministerie van Economische Zaken. En de trend is naar steeds meer oppervlak, wat de spoeling dun maakt. “Terwijl tussen 2004 en 2015 de omzet in de detailhandel met 8% daalde, is het aantal vierkante meters winkeloppervlakte toegenomen met 11%”, schrijft het EZ in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer omzet detailhandel
Een vermindering van het winkeloppervlak – en het aantal winkels – zou betekenen dat de omzet voor de (resterende) detailhandel gemiddeld moet stijgen.

Bruisend en vitaal
“We streven naar bruisende en vitale steden en dorpskernen waar winkels, horeca en cultuur een aantrekkelijk aanbod brengen”, stelt EZ. De provincies moeten daarvoor gaan zorgen, door de winkelgebieden ‘vitaal en toekomstbestendig’ te maken en winkelleegstand te bestrijden.
Bron: EZ

***

Rijger Webredactie – voor teksten, (web)redactie, WordPress-websites en vertalingen.