Website verplicht voor goede doelen

Goede doelen, ofwel algemeen nut beogende instellingen (anbi’s), zijn verplicht om vanaf 2014 een aantal gegevens op internet te publiceren. Zo niet, dan worden ze niet langer door de fiscus als goed doel beschouwd.

Voor een anbi is het belangrijk om aan de voorwaarden van de overheid te voldoen. Als de Belastingdienst een instelling of stichting niet als een anbi erkent, kunnen donateurs hun giften niet aftrekken van de belasting.

Voor een goed doel zonder website is dit dan ook een goed moment om  er eentje te laten maken – bijvoorbeeld tegen een lage prijs bij Rijger Webredactie.

Kerkgenootschappen hebben overigens nog wat respijt: zij hoeven pas vanaf 1 januari 2016 bepaalde gegevens online te publiceren.

Meer informatie:
Onze tarieven
Belastingdienst over de anbi-voorwaarden
Uitzondering voor kerkgenootschappen

                                                  ***

Rijger Webredactie – voor webredactie en WordPress-websites